Nazývati se Zvířetníkem

Pakt založený Patrony k ochraně cechu roku 953 n.l., po takzvané krvavé žni, kdy bylo stálých členů velmi málo, navíc porůznu rozesetých po kraji. Bylo třeba utvořit spojenectví mezi těmi, co si mohli bezvýhradně věřit a předávat zprávy velení jako jedna skupina, jeden článek řetězu. Ulehčovalo to komunikaci a zároveň umožňovalo hlídat, co se v paktu děje – bytosti se pohlídaly navzájem.

Pojmenováváme je bytostmi, ale to jenom kvůli správnému oddělení mezi lidmi a jinými tvory. Nepatřili mezi vědmáky a bojovali proti Temnotě. To z nich dělalo věrné spojence, avšak cech se díval opatrně po každém, kdo nebyl čistým člověkem.

Zvířetník to věděl, každá bytost spolupracující s cechem to věděla, a přesto ho následovala a žila v jeho stínu.

Zvířetník se přirozeně řídil rozdělením dle astronomického horoskopu – ten byl zvolen ze strategického hlediska jako vhodný systém pro udržení klidných vztahů mezi členy. Využívaje rovnosti a přátelství a za pomoci brilantních rituálů získal velení nad paktem vždy ten člen s momentálně nejvyšší mocí, která pravidelně sílila a klesala dle postavení Země.

Každý člen byl tedy v určité fází roku velící, jeho slovo mělo nejvyšší váhu a jeho zvýšená moc jej jenom umocňovala. Taktéž z toho vyplývaly povinnosti vůči velení cechu a ostatním členům paktu.

Cílem Zvířetníku nebylo chránit cech, ale hledat další bytosti, nepřátelské, Mrchy Temnoty, Žolíky a Nepřirozené. Taktéž pátrali po artefaktech s trvalou mocí a konali speciální výzvědné operace.

Jejich práce způsobovala, že sice fungovali jako tým, avšak operovali pouze v párech. Jejich činnost a individualita z nich činila samorosty, kteří nebyli v cechu často viděni a pokud ano, byli sledováni okem bedlivým a pečlivým. Opatrným.

Do Zvířetníku patřily tyto legendy:

Střelec: Slavný Saggitarius, otec Syna Hromu a Sám sobě Sluncem.

Blíženci: Dvojčata, velmi silní telepati, bratři věčného vánku.

Simha: Nechala si své sanskrtské jméno, jinak označovaná jako Lvice. Matka Lvíčete, Protisvitu.

Karkata: Nechal si své latinské jméno, po česku bychom ho nazvali Rak. Přezdívá se mu také Chlad hvězd.

Skopec: Neboli beran. Ohnivý a tvrdohlavý muž holé hlavy a vytáhlého těla. Fyzicky nejsilnější ze skupiny, i když nedosahuje takové tělesné hmotnosti.

Vrisabha: Vycvičený bojový kněz. Mlčenlivý býk.

Libra: Nechala si latinské jméno, česky bychom řekli Váhy. Soudkyně lží.

Štír: Nebezpečný a rychlý obrateň (měnič kůže), specialista na lov Mrch Temnoty.

Makara: Nechal si své sanskrtské jméno, po česku bychom řekli Kozoroh. Žrec s parožím a dřevěnou kůží, vzdálený předek pana Davida. Otec Šestky, jinak známého jako Bledý plamen.

Vodnář: Někdy znám jako Železná záplava. Silný a mohutný válečník.

Vlaštovka: Babylonské jméno, česky Ryba. Dle některých nejrychlejší z celého paktu.

Virgo: Panna, vycvičená kněžka, někdy známá jako Jarní dáma. Velmi chytrá a vzdělaná.

 

Comments are closed.