Simha

(Upozorňuji, že tento text může obsahovat spoilery.)

-Věk: Neznámo let

-Výška: 165 cm

-Oči: Šedivé

-Heslo k bráně do cechu: Patroni neskládají a nepoužívají pečetě. Do cechu se dostávají skrze runy vytetované na levém zápěstí.

-Počet složených pečetí: 0

-Nejvíce proslaven: Nelze dohledat veškeré záznamy Patronů a tedy ani není možné přiznat jejich největší čin.

-Mistři v učení: Neznámí

áci: Protisvit

-Popis: Kdysi diplomatka, později hrdinka stojící v čele malé armády, když slova přestala stačit. Nejenom patroní, ale i šlechtická krev jí koluje v žilách. Hrdá lvice se svým původem a majetkem, hráčka na harfu, bojovnice s palcátem.

ivotopis: Neznámý.

-Specializace: Boj v davu, v těžké zbroji, diplomacie

-Speciální předměty: Zbroj ze zlámaných čepelí poražených

<zpět>

Comments are closed.