Viliem z Věže

(Upozorňuji, že tento text obsahuje spoilery.)

-Interpretace hrdiny:

-Věk: Neznámý, přibližně tři století

-Výška: 201 cm

-Oči: Dvě

-Heslo k bráně do cechu: Vzdálení nepotřebují heslo, stačí kontrolní amulet spojený s jejich psychickým algoritmem.

-Počet složených pečetí: 9

-Nejvíce proslaven: V zápiscích legendárních výprav.

-Mistři v učení: Vesmír, Věštec

áci: Šedý, Vukon

Popis: Viliem z Věže alias Samaritán, značně vysoký muž s šlachovitou, pergamenovou kůži nataženou na stisknutých čelistech. Jeho kostnatý obličej je zrcadlem železné osobnosti a pevného odhodlání. Jeho oči odráží stříbřitou prázdnotu, s tenkým chvostem po meči na jedné tváři. Dlouhé vousy symbolizují moudrost, zatímco dlouhé vlasy maskují hluboké jinostní jizvy na hlavě.

Životopis: Příběh Viliema začíná opuštěním svého rodu. Ve věku, kdy měl nastoupit mezi Kněží, odešel bez vysvětlení na východ. Pronásledován cechem, ale nechycen, putuje po své vlastní trase a pokračuje ve hledání reliktů minulosti. Zvědavost, lákadlo, které svedlo nejednoho pátrače. Mladého Viliema honí mlsná po vědomostech. Ne k tomu, aby je uplatňoval, narozdíl od mnoha nedovtipných on netoužil vědomosti využívat ke svému prospěchu, ale ochraňovat je. Tak vznikly jeho Legendární výpravy, dlouhé, nemilosrdné cesty za ochranou vědomostí, na které není lidstvo připraveno.

Byl tak dlouho pryč, že na něj rodný cech zapomněl. Zůstala po něm jenom vzpomínka, litery a runy naškrábané v černých listinách. Co se s ním stalo? Ví to někdo? Zahynul při útěku před Nočními Můrami, anebo jedem nějakého exotického zvířete? Uběhlo šedesát let, když ke branám Vzdálených dorazil neznámý, dlouhovlasý muž. Velmi vysoký, divoký, talentovaný, avšak málo cvičený. Některé jeho postupy byly zastaralé, jiné naopak nové a nevšední. Když se ho ptali, představil se jako Viliem. Ten Viliem.

Okamžitě zatčen a uvězněn, strávil další tři týdny v kobce pod dohledem a opatrným zkoumáním, jestli neohrožuje cech, jestli nepochází z druhé strany. Jak se mohl stát Vzdáleným bez náležité pomoci? A co ho vedlo k tomu se vrátit? Lov ještě neskončil, to, že se beránek vrátil do ohrady, neznamená, že se pod tím rouchem neskrývá vlk.

A jednoho dne vlk shodil falešný kožich a byl nalezen mrtvý Vzdálený. Ozbrojená jednotka vnikla do Viliemovy cely v domnění, že byly hlídky zabity a vězeň unikl. Avšak Viliem byl stále bezpečně na místě a nikdo a nic nezjistilo původ smrti jejich druha. Tajemný Viliem mlčel a netušil, co se děje, avšak kněze zabila jinost a ta byla dle zkoumání jeho. Jak se to mohlo stát?

V průběhu dalších šesti dnů zemřel ještě jeden Vzdálený. Nikdo z cechu si nedokázal představit strach ostatních přeživších. Najednou mezi nimi řádí nepostižitelný a Viliem se ve vězení usmíval tenkými rty a mlčel. Tehdejší představený, Vějíř, muž tvrdý jako podešev, automaticky přešel k tvrdším metodám výslechu. Stačilo, že i druhý mrtvý nesl známky cizincovy jinosti. Připravil si ve své pracovně pomůcky, avšak dočkal se namísto vězně jiného cizince. Neznámý vysoký muž, skrytý ve stínu kmene ořešáku, rostoucí ve Vějířově komnatě, představil se jako Viliem.

Nejdříve vysvětlil Vějíři své postavení. To, že smrt dvou Vzdálených nebyla náhoda ale trest za dlouhé pronásledování, kterého byli účastníci. Stejnou smrt si vysloužily i Noční můry, pronásledující ho až na kraj světa. Vějíři bylo vysvětleno, že cesty Viliema byly vždy ve jménu cechu. Avšak mohl mu pomoci nejlépe jenom tak, že nebyl chráněn jeho křídly, že nebyl držen závažím jeho mnohaletých zkušeností. Že se musel učit sám, aby přinesl nové znalosti a cech nezakrněl. Musel být jiný. Vějíř měl pochopit, že Viliem nikdy neměl v úmyslu cechu ublížit, ale zároveň se jím ani nedá ovládat.

A teď nastal čas, aby se vrátil mezi Vzdálené a vedl je. To je jeho budoucnost. Jenomže Vějíř byl proti a to náležitě vedlo k souboji. Viliem bojoval udatně, jenomže Vějíř měl za sebou to, čím jeho soupeř opovrhoval. Nashromažděné zkušenosti jiných. I když to bylo těsné, Viliem prohrál, ale nebyl odsouzen, jak by mělo být obvyklé u těch, kteří jsou zapsaní v černých listinách.

Neví se, co se přesně odehrálo, ale mrtví Vzdálení byli pohřbeni s úctou, listiny přepsány a neuběhlo mnoho času, aby se z Viliema, navrátivšího se syna, stal plnohodnotný člen cechu a člen rady (a než se z této pozice dostal, žádný vůdce Vzdálených už dlouho neexistoval).

Falešný Viliem byl brzy osvobozen. Představený jako učeň pravého Viliema, jeho bojový bratr, přítel a žák, nesoucí velkou část úspěchů v Legendárních výpravách. Venom, nalezenec, v budoucnu znám jako Kamenoruký.

A jak to, že byla na mrtvých Vzdálených nalezena Venomova aura? Aby odvedl pozornost od sebe, uchoval si Viliem kousek Venomovy jinosti v amuletech, které při útocích používal. Vzdálení nedokázali vypátrat skutečného původce a to umožnilo Viliemovi vykonat pomstu a neslyšně uniknout z místa činu.

Specializace: Výroba a používání amuletů, šerm, rituály, práce s gravitací

Speciální předměty: Amulet posilovač (jednorázově zesílí jinostní změnu). Chameleoní amulet.

Vlastní automobil: Žádný, vozí ho defendenti

<zpět>

Comments are closed.