Sir Dareth – Tajný životopis

Životopis

Dareth patří k jednomu ze starých rodů. Tak starých, že kdyby měli ještě pár let navíc, byli by prohlášeni za prehistorické. Mládí prožil studiem, šestnáct hodin denně ve společnosti soukromých učitelů, specialistů a veteránů. Prožíval bolestivé chvíle mladíka bez zkušeností, který se musel naučit, že to, co stojí v knihách, nemusí být pravda.

Celý život připravovaný na službu cechu ho rodiče konečně vyslali na španělský královský dvůr, kde měl vyřešit problém se Zatracencem. Za splnění úkolu (a povídá se, že i za jistou pravidelnou návštěvu v jedné ložnici), byl povýšen do rytířského stavu, který mu i zůstal.

Vrátil se do republiky jenom proto, aby ho znovu vyslali, tentokrát na sever. Jako zástupce cechu s rytířským titulem tam zůstal několik let, a když splnil svou povinnost, odcestoval na východ do války, kde měl mezi západními vojáky najít Davida, Čecha a zvláštního bojovníka, který zaujal cech a rozhodl se, že ho získá.

Kromě něj se sir Dareth seznámil i s Ludevitem. Oba v podobném věku nalezli přítele. Dareth proto, že při svém cestování neměl možnost dlouhodobě udržet vztah alespoň na přátelské úrovni, jenom aby se potom změnil ve známost a nakonec v toho, na koho si občas vzpomenete jednou za rok.

Ludevit ho seznámil s Rodinkou, ukrajinskou organizací. Co se Darethovi tehdy honilo hlavou? Připadal si jenom jako poslíček, který vyřizuje zakázky, skoro nikoho neznal, od svoji rodiny počínaje přes cech konče. A najednou se zde objeví člověk, který mu rozumí, souhlasí s ním a postupně se stává velmi dobrým přítelem. Sir Dareth vstoupil k Rodince.

O dva roky později se vrátil do cechu v České republice s tajným, neaktivním tetováním na svém těle, spolu s panem Davidem a s dopisem, který ho určuje jako nového člena rady.

Mezi panem Šedým, paní Rybou a panem Rogerem se cítil značně nesvůj. Ale ve svých letech si už mohl dovolit pár poznámek a s podporou pana Šedého si nakonec vydobyl pozici, ve které mohl aspirovat na cechmistra. Objevily se samozřejmě námitky, zvláště z úst paní Ryby, že o cechu nic neví a celý život byl mimo republiku. Nezná a neví, jaké to je. Tento pokus o zdiskreditování a podkopání Darethovi autority nikam nevedl, neboť měl právě podporu u těch správných lidí.

Ale i jako cechmistr se musel potýkat s vnitřními rozbroji. Protože Dalia už byla dávno ztracená, neměl od koho získat vědomosti o takové funkci a připadalo mu velmi zvláštní, že celý řád není koordinovaný, ale složený ze samých individuí.

Kdyby Ryba věděla, že se stále setkává s Ludevitem, hlavou Rodinky, organizace, proti které cech bojuje, měla by jedinečnou zbraň na jeho podkopání.

Comments are closed.