Duch (bytost) – tajný životopis

Životopis

Jako Banshee dokáže mluvit jenom v případě něčí smrti. Avšak namísto daru je to spíše prokletím. Vědět, že cenou za několik slov je konec existence člověka nepomáhá a navíc, vždyť nikdy nedokáže říct vše, co by si přála.

„Proč jsou všechny kletby udělané lépe, než jakákoliv protikouzla?“ 

Duch

Po výcviku u Vzdálených se její prokletí soustředí na členy cechu. V duchu perfektního plánu z analytických myslí Ryby a Rogera bude jako první vědět, kdo z členů zahynul a díky krátké možnosti mluvit dokáže sdělit příslušnému uchu osobu i pozici, kde se nalézala, neboť Banshee smrt nejenom cítí, ale i vidí.

Avšak realitou je, že to Ducha velmi trápí. Je vílou oddanou cechu z donucení, nucenou ke špatnostem, aby mohla vidět svou vlastní dceru.

Ryba jí dceru unesla a přislíbila pravidelné návštěvy, jen pokud bude Duch oddaně sloužit vyššímu principu.

Konečným cílem výcviku u Vzdálených by mělo být rozšíření jejích instinktů a schopností, díky kterým by dokázala vycítit vědmáky a prorokovat jejich umístění za pomoci jakékoliv mapy. Tak silnou se ale prozatím nestala a Ryba se musí spokojit s tím, že teoreticky by měla být schopna informovat své nadřízené o smrti člena dříve, než jakákoliv technika.

Duch svůj úděl nesnáší. Nesnáší, že musí poslouchat rozkazy a to to přitom začalo jen jako nevinná hra. Víly mají jiný mravní a morální kodex a nejdříve pomáhala Rybě jako špeh – bavila ji hra na schovávanou a dělat si legraci ze zmatených vědmáků – její perlivý smích bylo slyšet v prázdných chodbách a budil hrůzu v mnoha horkých hlavách.

Ale čím déle sloužila z donucení cechu, tím méně se cítila vílou, ztrácela své přirozené schopnosti a získávala jiné. Přestávala se smát a jakmile byla dlouho nucena, přestalo jí to i bavit. Ale odejít nemůže. Děti se Banshee rodí velmi zřídka. A Ryba ji drží na tajném místě a nechává převážet z místa na místo a tak by Duch věděla o přesném umístění své dcery jen v případě, že by ta mladá nevinná bytost zahynula.

Její život je celý jedno velké prokletí.

<zpět>

Comments are closed.