Členové cechu

Členové cechu se už od pradávna rozdělovali na kasty podle toho, jaký úkol vykonávali. Pokud každý věděl, co má dělat, tak byl jako součást celku mnohem silnější, než kdyby všichni vykonávali všechno a nic by se ve skutečnosti pořádně neudělalo.

Do kasty je zařazen student poté, co složí zkoušky pečetí. K nim ale vedla dlouhá a trnitá cesta. Nejdřív museli mistři, kteří studenta učili, usoudit, že je připraven. Celý výcvik ho pozorovali a vychovávali ve směru, který mu šel. Někteří byli vrozeni pro boj, jiní se na krev nemohli ani podívat. Mistři mají za úkol vypracovat posudek na studenta a ten odevzdat cechmistrovi, jenž spolu s dalšími záznamy usoudí, jakým zkouškám bude student vystaven.  Pokud projevuje vlohy pro programování, fantasii a logické myšlení, bude skládat pečetě na analytiky.

V případě, že je nadaný k soubojům a cech potřebuje někoho, kdo se o cech postará, bude zkoušen ze strategie, boje v uzavřených prostorách a střelbu z krátkých zbraní, a pokud uspěje, stane se defendentem.

Operativci mají nejtvrdší zkoušky, jedná se nejen o psychické a bojové, ale i na orientaci, výdrž, léčitelství anebo historii, protože operativce může zachránit například i to, že zná předmět, který používá nepřítel. Často jsou zkoušky spojené s vysokoadrenalinovými sporty a se zkouškami zvládání krizových situací.

Někdy se stane, že se u člena cechu projeví schopnosti, které nejsou normální. Pokud jsou to schopnosti drobné až podřadné, prošetří to samotní Vzdálení svými zkouškami a cechovník bude zařazen do pozorování a učen, jak tuto jinost zvládat. Jenže u některých se projeví tato odlišnost výrazněji, a v tom případě Cech a Vzdálení uvažují mezi dvěma volbami. Buď je budoucí člen cechu zařazen mezi Vědmáky a je s ním tak nakládáno, anebo, pokud jsou objeveny jisté spojitosti, je přiřazen ke zkouškám ve Věži a po úspěšném ukončení se stává Vzdáleným.

Jiní cechovníci se mohou stát čističi. Dali by se zařadit mezi operativce a analytiky. Jejich úkolem je zamaskovat stopy po likvidaci vědmáka. Udusit pomluvy, uklidnit policii, zvládat dav zvědavců anebo televizi. Čističi jsou jedni z nejvytíženějších členů cechu, i když se o nich nikdy moc nemluví, a jejich zkoušky jsou tvořené rétorikou, improvizaci a odolnosti žalůdku, protože někdy musí uklízet skutečné odpornosti.

Golemové také patří do kast, i když se na ně nikdy neskládají zkoušky. Golemové se rodí jako golemové, vznikají, jsou vyrobeni. Jsou nuceni řídit se svatým písmem, které mají vytetované na jazyku, a nepotřebují pečetě. Pravidla mají určeny už při svém vzniku.

Někdy se stane, že je vytvořena nová kasta, protože ostatní nestačí. Ať už kvůli vyhrocené situaci, nebo kvůli skupině lidí, kteří se do žádné z ostatních kast nehodí. Takoví byli například Následníci, či si také říkali Potomci, kteří by se dali zařadit k operativcům, kdyby nezvládali jinost podobně jako Vzdálení.

<zpět>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *