Derek

(Upozorňuji, že tento text obsahuje spoilery)

-Interpretací hrdiny:

derek_large01

-Věk: 65  let

-Výška: 169 cm

-Oko: Modré

-Heslo k bráně do cechu: 9-6-5-9-8

-Počet složených pečetí: 8

-Nejvíce proslaven: Bojem při Hubení hmyzu

-Mistři v učení: Sleipnir, Drak, Šelest Knihovník

áci: Silvio, Studna, Stvůra, Striga, Diego, Dyson, Dareth, Serena

Popis: Postarší muž s ohnutými rameny a jedním skleněným okem, neboť o něj přišel při Hubení hmyzu, a jakoby se mu do toho zbylého přelila jiskra a oheň a jeho pohled se stal průrazný jako diamantový vrták. Ozbrojen kompaktním MP5, aby se mohl u brány cechu snadno pohybovat, a u ovládacího řízení plamenometných věží, kamer a bezpečnostních zařízení, se z něj stává neocenitelný pomocník při obraně cechu. A také tím, kdo lidi do cechu pouští. Mezi některými si vysloužil přezdívku Učitel golemů, jako jeden z defendentů, který nové golemy připravoval na boj.

Životopis: Derek se narodil v chudé rodině opraváře televizí. Jeho děd pracoval v mlýně jako nádeník a na stará kolena oslepl, takže od chvíle, kdy na něj byl trochu spolehnutí, dostal dědova přání na starost. Nosil mu jídlo, staral se o něj, a když měl před základní školou ráno čas, chodil na kopec pást husy. Do cechu se dostal na své střední škole, kde si ho pro dobré výsledky, pozorovací talent a jistou inklinaci k okultismu vybral tehdejší člen cechu a zároveň ve svém osobním životě učitel žáků střední školy, Sleipnir, tehdy ještě v letech, kdy lovil vědmáky osobně. Derek se tedy dostal k cechu tou nejromantičtější cestou, jaká ho mohla napadnout, takovou, kterou později kopírovala spousta amerických filmových studií. Učitel si ho vybral, mnoha testy tajně zkoušel a nakonec mu ukázal svět, který si předtím ani nedokázal představit. Plný vzrušujícího nebezpeční, neznámého, risku ale i zisku. Přátel, kteří se za vás skutečně postaví a nepřátel, kteří vás nenávidí podobně silně jako milují. Derek začal trénovat na defendenta, ale za svůj život byl tolikrát venku na lovu, že by mohl být úplně stejně operativec. Projevilo se u něj to, co Sleipnir předpokládal, byl intuitivní a i když neoplýval ani velkou silou, ani odolností, dokázal nově nabyté zkušenosti využít a střety životaschopně překonat. A bezpečně proplul stádiem zvídavým do stádia zkušený a začal předávat své vědomosti dál. Trochu se stáhl do ústraní po incidentu, kdy přišel o oko, ale to už byl starší a ven tolik nechodil. Jeho stažení do ústraní ukončilo i zbylé pochůzky a zůstal v cechu jako skutečný a pravý defendent, moc nenamluvil a byl všude tam, kde ho bylo potřeba. Jeho nemluvnost způsobovala u mladších členů představu, že je to nějaký stín svého předchozího života, který chrání cech jako patron a mluví pouze s důležitými, což byla pravda, protože postarší Derek už neplýtval časem a řečmi na studenty a ještě později, kdy měl jít na odpočinek a dožít své dny staráním o případné nemoci, si u tehdejšího cechmistra Daretha vydobil možnost zůstat, dokud nebude chtít sám odejít, a byla mu přidělena služba u brány, a tam stál, jako zeď, neochvějně hlídkoval každého příchozího a byl ochotný položit jako první svůj život v případě útoku.

Specializace: Boj v úzkých prostorách, intuitivní boj, přesná střelba na krátkou vzdálenost, učitel vyvolených

Speciální předměty: Posvěcený samopal MP5, zlatý křížek s rubínem, dřevěný obrázek sv.Izaiáše,

Vlastní vozidlo: Škodovka 120

<zpět>

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *